Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Định giá bất động sản, những yêu cầu về chuyên môn


Các yêu cầu để được hành nghề định giá bất động sản bao gồm:
-    Có chứng chỉ chuyên môn về kinh tế, về định giá tài sản.
-    Có hiểu biết về bất động sản.
-    Có am hiểu về thị trường bất động sản.
-    Am hiểu về thị trường đất đai.
-    Am hiểu pháp luật về đất đai, khung giá đất của khu vực có bất động sản.
-    Có kiến thức về pháp luật có liên quan đến bất động sản …
dinh gia bat dong san Định giá bất động sản, những yêu cầu về chuyên môn
Riêng về năng lực chuyên môn và tính thận trọng trong định giá bất động sản, cần thiết phải đáp ứng các yêu cầu như sau:
+   Người hành nghề định giá bất động sản phải thực hiện công việc định giá với đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, tinh thần làm việc chuyên cần, cân nhắc đầy đủ các dữ liệu thu thập được trước khi tiến hành định giá.
+   Doanh nghiệp, tổ chức định giá có trách nhiệm không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tronghoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho người định giá để đáp ứng yêu cầu công việc thẩm định giá.
real estate appraiser Định giá bất động sản, những yêu cầu về chuyên môn
+   Tư cách nghề nghiệp của người định giá bất động sản phải bảo vệ uy tín nghề nghiệp, không được có những hành vi làm giảm uy tín nghề nghiệp định giá. Tuân thủ tiêu chuẩn chuyên môn, những kỹ thuật và tiêu chuẩn chuyên môn đã quy định trong hệ thống tiêu chuẩn định giá Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét